We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

Meer informatie

Met pijn in ons hart zetten wij onze lieve 10 jarige Welsh pony te koop. Onze dochter is echt te groot geworden en maakt een overstap naar de paarden waardoor wij hem een nieuw 5 sterren plekje willen geven.

Hunk is een chique 10 jarige Welsh vos ruin van 1.45 (officieel gemeten) met de naam Getswerders Formidable SK of zoals wij hem noemen Hunk, en dit geeft ook zijn looks wel weer.

Wij hebben Hunk als 4 jarige zadelmak gekocht voor mijn toen 10 jarige dochter. Deze heeft hem dan ook zelf verder opgeleid tot en met de Z1 met winst en zullen nu Z2 gaan starten. Maar zeker een pony die nog meer in zich heeft.

Hunk is een pony met karakter maar met een hart van goud, als je zijn hart en vertrouwen gewonnen hebt werkt hij ontzettend hard voor je. 
Hunk is in de omgang een lieve schat en een aanhankelijke pony die naar je hinnikt als je binnenkomt. Hij is verder braaf bij de hoefsmid, op de trailer, met andere paarden in wei en heeft geen stalgebreken.

Wij hebben voornamelijk dressuur gereden met Hunk en als afwisseling met hem thuis wat gesprongen en soms een oefencrosje voor de afwisseling met hem gereden. Dit vind hij ook leuk en doet hij goed maar onze focus/interesse  ligt vooral op dressuur. Buitenrijden in de bossen vind Hunk erg leuk en is hierbij verkeersmak en braaf.

Hunk is volgens schema gevaccineerd en ontwormd. Hij gaat elk jaar naar de tandarts en is 23 mei nog geweest. In september 2023 is Hunk klinisch en röntgenologisch gekeurd voor de sport.

Wij hopen een ruitertje te vinden die net zo veel liefde en plezier aan Hunk kan beleven als wij hebben gedaan.
Hunk krijgt zijn dekens. vliegennet en hoofdstel mee, zadel in overleg.


With pain in our hearts we put our sweet 10 year old Welsh pony up for sale. Our daughter has really grown too big and is switching to horses, so we want to give him a new 5 star spot.

Hunk is a chic 10 year old Welsh chestnut gelding of 1.45 (officially measured) with the name Getswerders Formidable SK or as we call him Hunk, and this also reflects his looks.

We bought Hunk as a 4-year-old saddlebag for my then 10-year-old daughter. He trained him further to Z1 with a profit and further trained him to Z2. But certainly a pony that has even more to offer.

Hunk is a pony with character but with a heart of gold, once you have won his heart and trust he will work very hard for you. 

Hunk is a sweet darling and an affectionate pony who neighs at you when you enter. He is also good at the farrier, on the trailer, with other horses in the pasture and has no stable defects.

We mainly rode dressage with Hunk and as a change we did some jumping with him at home and sometimes did a practice cross with him for a change. He does this well, but our focus is mainly on dressage. Hunk really enjoys riding outside in the woods and he is good and easy on traffic.

Hunk has been vaccinated and dewormed according to schedule. He goes to the dentist every year and was last May 23rd. In September 2023, Hunk was clinically and radiologically examined for the sport.

We hope to find a rider who can experienc e as much love and pleasure from Hunk as we have.
Hunk gets his blankets. Fly net and bridle included, saddle in consultation.

Stamboom

Vader Woldhoeve's Bart
Vader van vader Woldhoeve’s Silco
v.v.v. Wester Aikema's Adios
m.v.v. Bokkesprong Carprice
Moeder van vader Ald Fearts Wendy
v.m.v. Orchard DÁvranches
m.m.v. Ald Feart's Jessica
Moeder Getswerder's Katharina
Vader van moeder Bowe
v.v.m. Bodo
m.v.m. Twinckel's Marloes
Moeder van moeder Bosvallei's Oakley
v.m.m. Oakley Bubbling On
m.m.m. Leila